Om Fnc Flex Närings Center

Levererar näring & gödsel

Flex Närings Center har varit en del av Flex Fertilizer System sedan 1998 och har erfarenhet av produktion och leverans av Flex Fertilizer produkter i Sverige och Finland.

Flex Fertilizers är skräddarsydda gödselmedellösningar för jordbrukssektorn. Flex Fertilizer ger ett högt utnyttjande av näringsämnena och en sund och välnärd växt.

Kontakta oss för mer information och en gödselplan för exakt din växt och din mark.